Přehled vizuálních pozorování - Září 2018

Autor: Martin Lehký <makalaki(at)astro.sci.muni.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 25. 12. 2018

Jasných nocí byla celá řádka, ale byl jsem bohužel vázán na domácí pobyt. Robotický teleskop na observatoři Ondřejovské prožíval další odstávku, a tak jsem k obloze vzhlížel pouze vizuálně. Triedrem 10x50 z okna pokojíčku směrem jižním vstříc kometě 21P/Giacobini-Zinner. Suma sumárum jsem pozoroval v pěti nocích.


vizuální pozorovaní

1 kometa - 5 pozorování - http://astro.sci.muni.cz/lehky/comet.html