Přehled vizuálních pozorování - Červen 2018

Autor: Martin Lehký <makalaki(at)astro.sci.muni.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 04. 08. 2018

Příznivých nocí byla celá řádka, nicméně jsem zvládnul pozorovat jen ve dvou z nich. Na terase hvězdárny v Úpici jsem pomocí binokuláru Somet 25x100 odhadnul jasnost několika proměnných hvězd.


vizuální pozorovaní

2 eruptivní hvězdy - 4 pozorování - http://astro.sci.muni.cz/lehky/observations/visual/star/variable/eruptive.html

10 pulsujících hvězd - 20 pozorování - http://astro.sci.muni.cz/lehky/observations/visual/star/variable/pulsating.html