Přehled CCD a vizuálních pozorování - Srpen 2017

Autor: Martin Lehký <makalaki(at)astro.sci.muni.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 07. 09. 2017

Co zameškal červenec, dohnal srpen. Nastalo významné zlepšení pozorovacích podmínek. Málo oblačnosti a pár tropických dní. Suma sumárum se pozorovalo v jedenácti nocích, a to střídavě či souběžně na třech stanovištích. Na hvězdárně v Úpici, z Domečku - základny Astronomické společnosti v Hradci Králové (ASHK) a vzdálenou správou na observatoři Ondřejovské.

CCD měření byla uskutečněna pomocí automatizovaného 0.40-m f/5 Jan Šindel Teleskopu + CCD G2-1600 + BVRcIc, montáže EQ-6, která nese 0.25-m f/4 reflektor + CCD ST7 + BVRcIc a dále pomocí robotického teleskopu BlueEye600 RiLA 0.60-m f/5 Ritchey-Chretien + G4-9000EC + BVRcIc. Vizuálnímu pozorovaní posloužil refraktor Mertz R 160/1785, binokulár Helios 20x100 a binokulár Somet 25x100.


CCD pozorování

11 zákrytových proměnných hvězd - 32 okamžiků minim (publikováno v databázi B.R.N.O.) - http://var.astro.cz/

fotometrie 8 malých planetek - (339) Dorothea, (1339) Desagneauxa, (3625) Fracastoro, (3896) Pordenone, (10715) Nagler, (26471) Tracybecker and (5247) Krylov, (11986) 1995 VP - 8 nocí / 44.7 hodin   (odesláno MFF UK Praha)
vizuální pozorovaní

1 kometa - 3 pozorování - http://astro.sci.muni.cz/lehky/comet.html

1 AGN - 1 pozorování - http://astro.sci.muni.cz/lehky/observations/ccd/photometry/agn.html

4 eruptivní hvězdy - 15 pozorování - http://astro.sci.muni.cz/lehky/observations/visual/star/variable/eruptive.html

16 pulsujících hvězd - 77 pozorování - http://astro.sci.muni.cz/lehky/observations/visual/star/variable/pulsating.html