Přehled CCD a vizuálních pozorování - Červen 2017

Autor: Martin Lehký <makalaki(at)astro.sci.muni.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 04. 07. 2017

Celý měsíc byl poměrně vyrovnaný, bez větších extrémů. Poklidně se střídala oblačná a jasná obloha. Suma sumárum se pozorovalo v deseti nocích a střídavě či souběžně na třech stanovištích. Na hvězdárně v Úpici, z Domečku - základny Astronomické společnosti v Hradci Králové (ASHK) a vzdálenou správou na observatoři Ondřejovské.

CCD měření byla uskutečněna pomocí automatizovaného 0.40-m f/5 Jan Šindel Teleskopu + CCD G2-1600 + BVRcIc, montáže EQ-6, která nese 0.25-m f/4 reflektor + CCD ST7 + BVRcIc a dále pomocí robotického teleskopu BlueEye600 RiLA 0.60-m f/5 Ritchey-Chretien + G4-9000EC + BVRcIc. Vizuálnímu pozorovaní posloužil Cassegrain C 310/2750, refraktor Mertz R 160/1785 a binokulár Somet 25x100.


CCD pozorování

11 zákrytových proměnných hvězd - 21 okamžiků minim (publikováno v databázi B.R.N.O.) - http://var.astro.cz/

1 zákrytová proměnná hvězda - 4 okamžiky minim (publikováno v databázi NYX) - http://nyx.asu.cas.cz/dbvar/

1 proměnná hvězda MISC - ASAS J175019+0429.1 Oph - 1 noc / 5.1 hodiny (nepublikováno)

fotometrie 10 malých planetek - (202) Chryseis, (611) Valeria,,(979) Ilsewa, (1262) Sniadeckia, (1957) Angara, (3223) Forsius, (3873) Roddy, (6974) Solti, (12849) 1997 QD2 a (30220) 2000 GP126 - 8 nocí / 25.3 hodin   (odesláno MFF UK Praha)
vizuální pozorovaní

2 komety - 12 pozorování - http://astro.sci.muni.cz/lehky/comet.html

2 AGNs - 2 pozorování - http://astro.sci.muni.cz/lehky/observations/ccd/photometry/agn.html

1 supernova - SN 2017eaw (NGC 6946 Cep) - 1 pozorování - http://astro.sci.muni.cz/lehky/observations/visual/star/variable/supernova.html

4 eruptivní hvězdy - 15 pozorování - http://astro.sci.muni.cz/lehky/observations/visual/star/variable/eruptive.html

14 pulsujících hvězd - 72 pozorování - http://astro.sci.muni.cz/lehky/observations/visual/star/variable/pulsating.html