Přehled CCD a vizuálních pozorování - Leden 2017

Autor: Martin Lehký <makalaki(at)astro.sci.muni.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 05. 02. 2017

Na počátku roku napadlo opravdu mnoho sněhu a teploty klesaly hluboko pod bod mrazu. Střecha na domečku - observační základně Astronomické společnosti v Hradci Králové (ASHK) byla zasypána a přimrzlá. Snažil jsem se, ale zprovoznit se ji nepodařilo. Veškerá pozorování se tak uskutečnila díky vzdálené správě pouze na observatoři Ondřejov a v jedné noci souběžně i na hvězdárně v Úpici. Suma sumárum se fotometrovalo v deseti nocích! Na leden neuvěřitelné.

CCD měření byla uskutečněna pomocí robotického teleskopu BlueEye600 RiLA 0.60-m f/5 Ritchey-Chretien + G4-9000EC + BVRcIc a pomocí refraktoru Mertz 0.16-m f/11 + CCD ST2000XM umístěného v hlavní kopuli hvězdárny v Úpici. Vizuálnímu pozorovaní posloužil binokulár Helios 20x100.


CCD pozorování

7 zákrytových proměnných hvězd - 7 okamžiků minim (publikováno v databázi B.R.N.O.) - http://var.astro.cz/

1 pulzující hvězda DSCT - SvkV099 Cas - 1 noc / 9.1 hodiny (nepublikováno)

fotometrie 18 malých planetek - (175) Andromache, (201) Eos, (259) Aletheia, (348) May, (552) Sigelinde, (604) Tekmessa, (1043) Beate, (1398) Donnera, (1533) Saimaa, (1801) Titicaca, (2509) Chukotka, (2841) Puijo, (3028) Zhangguoxi, (6136) Gryphon a (962) Aslog, (2848) ASP, (7338) 1990 VJ3, (13474) V'yus - 10 noci / 96.3 hodin   (odesláno MFF UK Praha)
vizuální pozorovaní

1 kometa - 2 pozorování - http://astro.sci.muni.cz/lehky/comet.html

1 eruptivní hvězda - 1 pozorování - http://astro.sci.muni.cz/lehky/observations/visual/star/variable/eruptive.html

6 pulsujících hvězd - 12 pozorování - http://astro.sci.muni.cz/lehky/observations/visual/star/variable/pulsating.html